Kurs Szybowcowy

Licencji Pilota Statku Powietrznego
SPL czyli Licencja Pilota Statku Powietrznego uprawniająca do pilotowania szybowców. Celem szkolenia jest uzyskanie przez ucznia-pilota teoretycznych i praktycznych umiejętności wykonywania wszystkich czynności lotniczych pilota wymaganych do wydania licencji SPL. Program szkolenia praktycznego obejmuje 15 godzin lotu szybowcem, w tym 10 godzin z instruktorem. Loty w AZM w Płocku odbywają się za samolotem holującym.