Cennik AZM

UWAGA: Warunkiem niezbędnym do każdorazowego wykonania lotu jest brak zaległych zobowiązań wobec Aeroklubu oraz wniesienie należności pozwalającej pokryć koszt planowanego lotu

Zgodnie z INOP EPPL przylatujący ma obowiązek zgłosić swój przylot 24h przed planowanym lotem.

Płatnościami AZM każdorazowo obciąża operatora – nie dotyczy płatności rozliczonych na miejscu w kasie AZM.

Faktury będą dosyłane w ciągu 14 dni od daty przylotu na adres operatora lub inny wskazany przez płatnika.

Wszystkie podane kwoty w Cenniku szkoleń dotyczące wykonywania lotów są kwotami netto do których doliczana jest stawka VAT zw. 

Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT z pełną stawką podatku od towarów i usług. W tym przypadku do podanych cen za wykonywanie lotów będzie doliczona stawka VAT 23%.

Cennik usług i obsługi technicznej zawiera ceny netto, do których doliczana jest podatek VAT 23%.