Szkolenie samolotowe

Jak zostać pilotem w pięciu krokach:

1. Zgłoś się do Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej.
2. Rozpocznij kurs teoretyczny:
Kurs teoretyczny rozpoczynamy w połowie lutego (informacja o rozpoczęciu będzie na stronie głównej).
Wykłady odbywają się w sali metodycznej naszego aeroklubu na lotnisku.
Szkolimy się w każdy weekend po ok. 6h dziennie. (luty-kwiecień)
Kurs kończymy egzaminem wewnętrznym ok. połowy kwietnia.
W cenę kursu teoretycznego wliczony jest również pierwszy lot zapoznawczy dla każdego uczestnika.
3. Odbierz zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego.
Każdy uczestnik, który zaliczy egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego dla danej specjalności tj. szybowce lub samoloty.
4. Wykonaj badania lekarskie.
Przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego należy wykonać badania lotniczo – lekarskie.
5. Zacznij latać – szkolenie praktyczne.

Mając ukończony kurs teoretyczny oraz badania lotnicze stwierdzające przydatność do szkolenia w powietrzu, możemy już rozpocząć szkolenie praktyczne.
Szkolenie samolotowe rozpoczynamy tuż po ukończeniu kursu teoretycznego, czyli pod koniec kwietnia.

Kurs PPL(A).
Licencja Pilota Samolotowego Turystycznego PPL(A) uprawnia jej posiadacza do wykonywania lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej do 5700 kg. Program szkolenia praktycznego obejmuje 45 godzin lotów. Dzięki wykwalifikowanej kadrze instruktorów, mających kilkudziesięcioletnie doświadczenie w lotach na różnego typu statkach powietrznych (wśród nich piloci liniowi), nasi wychowankowie kończąc szkolenie mogą czuć się w powietrzu całkowicie bezpieczni.

Wymagania.
Kandydaci na szkolenie do licencji PPL(A), muszą spełniać następujące warunki:

 • W dniu pierwszego samodzielnego wylotu uczeń – pilot musi mieć ukończone 17 lat.
 • Kandydat ubiegający się o wydanie licencji pilota turystycznego PPL(A), musi posiadać ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie Kategorii 1 lub 2.
 • Kandydat przystępujący do szkolenia musi mieć wykształcenie co najmniej średnie (lub równorzędne) lub kontynuować naukę w szkole gwarantującej uzyskanie takiego wykształcenia do czasu przystąpienia do egzaminów na licencję PPL(A).

Szkolenie teoretyczne.
Odbywa się w trybie stacjonarnym, obejmuje 100 godzin wykładów i ćwiczeń w grupach 5-10 osobowych z następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze, zasady ruchu lotniczego, przepisy i służby ruchu lotniczego, przepisy PART-FCL.
 • Ogólna wiedza o samolocie.
 • Osiągi i planowanie lotu.
 • Człowiek, możliwości, ograniczenia.
 • Meteorologia.
 • Nawigacja.
 • Procedury operacyjne.
 • Zasady lotu.
 • Łączność.
 • Ogólne bezpieczeństwo lotów.

Część praktyczna.
Szkolenie w powietrzu, zaczyna się po zaliczeniu teorii. Jest ono prowadzone na dwumiejscowym samolocie Cessna 152. W trakcie szkolenia praktycznego uczeń-pilot wykonuje minimum 45 godzin lotów za wyjątkiem uczniów posiadających już doświadczenie lotnicze, dla których minima szkolenia określa Szef Wyszkolenia. Ilości lotów, wymienione w programie szkolenia mają charakter jedynie orientacyjny dla instruktora, który określa ilość lotów wg potrzeb szkoleniowych.

Szkolenie w powietrzu składa się z trzech etapów:

 • Nauka podstawowego pilotażu w strefie, lotów po kręgu połączonego z nauką startu i lądowania, oraz postępowania w sytuacjach niebezpiecznych.
 • Loty wg przyrządów.
 • Przeloty VFR w ruchu lotniczym niekontrolowanym i kontrolowanym.