VFR NOC

Uprawnienie VFR NOC jak sama nazwa wskazuje upoważnia posiadacza do wykonywania lotów według VFR po zmroku.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Teoria to 5 godzin zajęć a praktyka minimum 5 godzin i 18 minut lotu, z czego pół godziny samodzielnie.

Żeby przystąpić do szkolenia należy posiadać licencję PPL(A) bądź LAPL, przy czym posiadacze licencji LAPL muszą wcześniej odbyć szkolenie w lotach według przyrządów zgodnie z wymaganiami do PPL(A) (dodatkowe 5 godzin lotu).

Dla młodych lotników myślących o karierze zawodowej VFR NOC to konieczny element szkolenia, stanowi bowiem jeden z wymogów do uzyskania uprawnienia IR, natomiast dla lotniczych hobbystów to okazja do podziwiania niesamowitych widoków i szeroko pojętego rozwijania swoich umiejętności.

Zaraz po starcie z naszego lotniska nocą
Panorama Płocka z nad Wisły
Na prostej do pasa 12