Szkolenie szybowcowe

Szkolenie szybowcowe w 4 krokach

1. Kurs teoretyczny.
Kurs teoretyczny rozpoczynamy najczęściej w połowie lutego (informację o rozpoczęciu szkolenia zamieszczamy na stronie głównej).
Wykłady odbywają się w sali metodycznej naszego Aeroklubu – na lotnisku w Płocku.
Szkolimy się w każdy weekend po ok. 6h dziennie (luty-kwiecień)
Kurs kończymy egzaminem wewnętrznym ok. połowy kwietnia.
W cenę kursu teoretycznego wliczony jest również pierwszy lot zapoznawczy dla każdego uczestnika.

Możliwe jest też odbycie szkolenia w formie e-learningu w firmie Avioner, akceptujemy również Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia z innych ośrodków, ale najmilej będzie was gościć w naszym Aeroklubie;)
2. Odbierz zaświadczenie o ukończeniu kursu teoretycznego.
Każdy uczestnik, który zaliczy egzamin z wynikiem pozytywnym otrzymuje Zaświadczenie o Ukończeniu kursu teoretycznego dla danej specjalności tj. szybowce lub samoloty. Po otrzymaniu Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia można zgłaszać się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego na egzaminy teoretyczne.
3. Wykonaj badania lekarskie.
Przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego należy wykonać badania lotniczo – lekarskie. Do latania szybowcem wystarczy Orzeczenie Lotniczo-Lekarskie klasy II. Wbrew powszechnej opinii nie są to badania jak na kosmonautę – można na przykład latać w okularach 😉


4. Zacznij latać – szkolenie praktyczne.


film Wojciecha Stasiaka

Szkolenie szybowcowe do uzyskania III klasy pilota szybowcowego.

Jest zazwyczaj pierwszym krokiem na drodze do kariery lotniczej. Umożliwia poznanie podstawowych zasad pilotażu i wiedzy m.in. z zakresu meteorologii, nawigacji i przepisów lotniczych. Jest bardzo dobrym przygotowaniem do szkolenia na samolotach. Szybownictwo istnieje także jako samodzielna dyscyplina sportowa. Jeśli nie jesteś pewien, czy szybownictwo to sport dla Ciebie, przyjdź na lotnisko gdzie chętnie udzielimy Ci informacji, pokażemy sprzęt i zorganizujemy lot zapoznawczy, podczas którego poznasz smak latania.

Szkolenie do uzyskania III klasy wyszkolenia szybowcowego (tzw. podstawówka szybowcowa) pozwala posiąść podstawowe elementy pilotażu takie jak start na holu, wznoszenie, lot po prostej, zakręty, postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych, budowa kręgu nadlotniskowego i lądowanie. Program szkolenia podstawowego obejmuje minimum 45 lotów lotów, z czego 10 samodzielnych. Szkolenie szybowcowe w naszym Aeroklubie odbywa się na holu za samolotem.

Podstawówka szybowcowa zaczyna się najczęściej na przełomie czerwca i lipca (po zakończeniu roku szkolnego). Ponieważ szkolne loty szybowcowe wymagają kilku osób do obsługi startu, szkolenie odbywa się w grupach przypisanych do danego instruktora. Wszyscy spotykają się rano na odprawie gdzie omawiany jest plan działań na dany dzień lotny. Następnie rano odbywa się jedna seria lotów, a popołudniu druga. Szkolenie szybowcowe, szczególnie w na początkowym etapie, jest czasochłonne i wymaga od szkolonego sporo zaangażowania i praktycznie całodniowej obecności na lotnisku. Zależnie od pogody może zająć od 2 do 4 tygodni.

Wymagania.
Główne wymagania stawiane wobec kandydata dotyczą wieku i zdrowia.

  • Kandydat musi przed wykonaniem pierwszego lotu samodzielnego musi mieć ukończone 14 lat, a żeby ubiegać się o wydanie licencji 16 lat. Do wieku 18 lat wymagana jest przy tym pisemna zgoda obojga rodziców bądź prawnych opiekunów.
  • Kandydat musi posiadać Orzeczenie Lotniczo-Lekarskie odpowiedniej klasy.
film Wojciecha Stasiaka

Co dalej?
Po ukończeniu szkolenia podstawowego uczeń pilot uzyskuje uprawnienia do lotów samodzielnych pod nadzorem instruktora. Dalsze szkolenie postępuje w kierunku doskonalenia techniki pilotażu, celności lądowania oraz nauki lotów z wykorzystaniem termiki (naturalnych prądów wznoszących występujących np. pod chmurami Cumulus). Aby móc przystąpić do egzaminu praktycznego uczeń-pilot musi mieć zdane egzaminy teoretyczne w Urzędzie Lotnictwa, posiadać nalot minimum 15 godzin w 45 lotach oraz wykonać przelot szkolny na odległość 50km. Opisane wymagania stanowią minimum określone przepisami. Aby po uzyskaniu licencji czuć się w powietrzu w miarę swobodnie zachęcamy, żeby przed przystąpieniem do egzaminu praktycznego spełnić warunki do uzyskania Srebrnej Odznaki Szybowcowej – lot trwający min. 5 godzin, przewyższenie 1000m oraz przelot długości 50km. Po uzyskaniu licencji, pilot samodzielnie odpowiada za czynności lotnicze, nie wymaga zatem nadzoru instruktora podczas lotów.
Potem otwiera się droga do nieograniczonych możliwości doskonalenia swojej techniki pilotażu: akrobacja szybowcowa, loty żaglowe, loty falowe, przeloty warunkowe, udział w zawodach krajowych i światowych, a może nawet udział w wyścigach szybowcowych Grand Prix. Przychodzi też taki czas, gdy można podzielić się swoim doświadczeniem z innymi i zostać instruktorem szybowcowym. Doświadczenie w szybownictwie znacznie ułatwia szkolenie w lataniu samolotowym.