Podsumowanie roku 2019

Drodzy Pracownicy i Członkowie Stowarzyszenia Aeroklub Ziemi Mazowieckiej.

Nieuchronnie zbliża się koniec kolejnego roku 2019. Jakże ciekawego i obfitującego w różne  wydarzenia lotnicze takie jak Płocki Piknik Lotniczy, Dzień z Płockim Aeroklubem czy Święto Latawca. Organizacja tych imprez, poprzedzona była ciężką pracą całego sztabu ludzi, bez których, nie było by to możliwe. Aeroklub boryka się z dużymi  problemami technicznymi , kadrowymi, finansowymi, które przez wiele ostatnich lat nawarstwiły się do znacznych rozmiarów. Ciężka praca całej kadry SAZM oraz Zarządu, zaczyna przynosić bardzo wymierne efekty. Za chwilę zaczniemy budowę nowoczesnej w pełni zautomatyzowanej stacji paliwowej do tankowania samolotów. Budowa utwardzonej drogi startowej zaczyna nabierać realnego kształtu. Mamy konkretne plany zakupowe jeśli chodzi o sprzęt latający. Bardzo intensywnie pracujemy nad rozbudową infrastruktury technicznej i socjalnej.  Ja ze swojej strony mogę Wam obiecać, dalszą ciężką pracę Zarządu, całego personelu, na rzecz budowania dobrego wizerunku SAZM, wspaniałej atmosfery, przygotowania sprzętu latającego w naszym Aeroklubie na sezon 2020r.

Składam z tego miejsca bardzo serdeczne podziękowania, za ciężką pracę i ogromne zaangażowanie V-ce Prezesowi Zarządu Dyr. Piotrowi Michałkowi, skarbnikowi Zarządu Piotrkowi Baranowskiemu, członkowi Zarządu Wojtkowi Bógdałowi, Agnieszce Antoszkiewicz, Krzysztofowi Pankowskiemu, Andrzejowi Kokotkowiczowi, Piotrowi Szczepańskiemu. Wszystkim członkom SAZM dziękuje za wszelką pomoc i zaangażowanie w pracy na rzecz wspólnego dobra, jakim jest nasz Klub. Dziękuje także Panu Prezydentowi Andrzejowi Nowakowskiemu oraz Radnym i Urzędnikom miasta Płock, sympatykom SAZM oraz miłośnikom lotnictwa za okazane wsparcie i słowa otuchy w trudnych chwilach naszego Aeroklubu,

Korzystając z okazji, Życzę wszystkim fantastycznego 2020 roku, a pilotom tyle samo startów co lądowań.

Z lotniczym pozdrowieniem

Prezes Zarządu
Maciej Sajnog

Poprzedni wpis
Następny wpis