Kontakt

Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Mazowieckiej, ul. Bielska 60 skr. poczt. 46, 09-400 Płock NIP: 774-00-15-812 Numer rachunku bankowego: 17 1240 3174 1111 0000 2889 9983
Tel.+48 24 366 35 34 w godzinach 8:00 - 16:00

e-mail: kontakt@aeroklubplock.pl

 

Prezes zarządu Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej - Piotr Michałek - zarzad@aeroklubplock.pl

Dyrektor Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej - Sławomir Adamkowski - dyrektor@aeroklubplock.pl

Szef techniczny Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej - Andrzej Padzik - kontakt@aeroklubplock.pl

Szef wyszkolenia Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej - Krzysztof Pankowski - krzysztof.pankowski@aeroklubplock.pl

Administracja Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej - Agnieszka Antoszkiewicz - kontakt@aeroklubplock.pl