Akredytacje

[forminator_form id=”1621″]


Akredytację może uzyskać tylko osoba pełnoletnia. Wnioski o przyznanie akredytacji Biuro Organizacyjne przyjmować będzie do  12 czerwca 2019 r. Po tym terminie nie będzie już możliwe uzyskanie akredytacji. Nie będzie możliwości akredytowania się w dniu pokazów.
Przesłanie wymaganych informacje nie oznacza przyznania akredytacji.

O przyznaniu lub odrzuceniu akredytacji decyduje personel Biura Organizacyjnego – stosowne informacje zostaną przesłane do zainteresowanych drogą elektroniczną. Biuro Organizacyjne po rozpatrzeniu wniosków i przyznaniu akredytacji, poinformuje zainteresowanych elektronicznym listem zwrotnym. Warunkiem odebrania akredytacji będzie posiadanie dowodu osobistego.

Akredytacje będzie można odebrać w dniach 14-16 czerwca w punkcie informacyjnym na terenie płockiego lotniska w godzinach 9:00-12:00.