Dzień otwarty

Serdecznie dziękujemy za wsparcie organizacji Dnia Otwartego Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej
Sponsorowi Głównemu firmie Orlen,
Miastu Płock,
Komunikacji Miejskiej w Płocku,
firmie Warter Fuels,
drukarni Agpress
oraz wszystkim zaangażowanym mediom i wystawcom, którzy ubarwili nasze lotnicze spotkanie.